Под вода с Nicholas Samaras

Nicholas Samaras е един от фотографите, който ни представя подводния свят, така че да го видим такъв, какъвто е…….изящен и неповторим.

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.53.10 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.44.49 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.51.18 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.52.50 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.43.50 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.46.13 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.52.05 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.46.56 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.48.39 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.46.40 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.47.41 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.50.47 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.49.45 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.44.07 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.50.15 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.44.29 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.51.42 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.48.54 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.54.04 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.50.32 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.46.00 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.54.34 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.45.10 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.45.37 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.52.22 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.53.25 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.47.10 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.47.27 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.53.41 PM

 

Screen Shot 2015-07-12 at 11.47.57 PM

 

селекцията направи Крум Жиков за FilterDigest

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.