15 May 2015

“Изчезването на Элинор Ригби”

Има три филма за Изчезването на Елинор Ригби. Неговият, Нейният и Техният. Любовна история, разказана през гледната точка на героите си. Това не е нова концепция и присъства в класики като Рашомон, но никога досега не е показвана в такъв мащаб. Първоначално режисьорът Нед Бенсън снима два филма, които показва на фестивала в

0