03 Feb 2016

Изгубени в превода: Scuba екипировката и разликите в някои страни

Част от обаянието на пътуването е срещата с различни култури –  от опитването на чуждата кухня, изучаването на непознат език – до впечатляващи местни традиции. Страхотно е, че можете да видите и сращнете непознатото, но когато става дума за скуба – непознатото може да бъде объркващо. Ако сте пътували в чужбина за

0