02 Oct 2015

Обратен гард

Още един филм за боксьори? Не, наистина, защо да ни пука? Виждали сме тази история (да, тя винаги е една и съща история) разказана сто пъти. От „Джентълменът Джим” (1942) с Ерол Флин и „Толкова по-тежко ще е падането” (1956) с Богарт, през „Роки” (1976) и „Разярения бик” (1980), та

0