28 Feb 2017

Историята на сухите костюми DUI

Дик Лонг – основател, първи президент и единствен собственик на DUI, създал своето предприятие през 1963 под името Skin Diving Unlimited. Компанията започнала да се нарича DUI — Diving Unlimited International от 27 юли 1972 година. Активите на предприятието тогава възлизали на стар пикап, въздушен компресор и 2800 долара наличен капитал. Семейство

0