10 Jul 2015

АЗ ЛИ СЪМ ЛУДА ИЛИ ВСИЧКИ ОКОЛО МЕН НЕ СА НАРЕД?

  Веднъж една от любимите ми туристки – от онези хора, които, въпреки времето, съзнанието ти пази ярки и цветни, все едно последно сте се видели вчера – реши изневиделица да разкаже една притча, след като бяхме обядвали. Беше като приказка от „1001 нощ” – далечна и завладяваща: „Един ден

1