05 May 2015

“Стъкленият похлупак” – Силвия Плат

Дванадесет години след Спасителят в ръжта, Силвия Плат публикува Стъкленият похлупак, след което се самоубива. Един живот на страдание и неспособност за вписване в  големия, груб свят на хората свършва. Но думите остават. Единствен роман сред множество стихосбирки, това е бягството на поетесата в прозата, последният й опит да подреди мислите

0