16 Nov 2014

Потъването на Созопол

Напълно адекватен на състоянието и биографията на героя си, Деян Донков – оглозган от семейството и от късния соц. призрак, на който никой не е връчил смъртния акт акостира в своето първо и последно пристанище, Созопол, с торба самосъжаления  и алкохол(тавтологиите са с подчертано присъствие в Потъването на Созопол Да

0