16 Mar 2016

Живопис… на живо?

Това е талантливата Алекса Мийд, художничка, създаваща изключителни картини с помощта на човешкото тяло като основа и… платно. Нейната работа е същинска илюзия, срутваща всички усещания за дълбочина и действителност, умело превръщайки своите наистина живи модели в 2D картини. Това е изкуство. За гледане. Може да се определи като малко объркващо. И достатъчно интересно.

0