Фотография

Фотографиите на KALLE GUSTAFSSON

Можем само да се наслаждаваме….

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.44.17 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.50.53 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.44.42 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.52.44 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.51.05 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.47.24 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.49.32 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.52.07 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.44.30 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.46.17 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.46.35 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.45.23 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.49.05 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.47.36 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.45.11 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.46.04 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.48.16 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.46.56 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.42.13 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.42.24 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.43.43 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.43.21 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.42.48 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.44.01 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.42.02 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.43.30 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.43.09 PM

 

Screen Shot 2015-07-05 at 10.41.44 PM

 

селекцията направи Крум Жиков за FilterDigest

 

 

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Previous post

Ex Machina: Бог от машината

Next post

Henrik Knudsen или поглед в тъмната страна

Борис Григоров

Професия: Инструктор по превоз на опасни товари по въздух
Хобита: Водолазен спорт, кино, музика, книги...

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.