Подводен свят

Жизненоважните секунди и колко всъщност са те

Авторът на статията Кърт Боуен (Curt Bowen) се е опитал да разбере, какво би се случило при отказ на системите за подаване на въздух и какво значение има дълбочината, на която ще се случи.

По време на обучението ни за водолази ние тренираме ситуации на отказ на екипировката, учим се как да постъпваме в аварийна ситуация и да проверяваме оборудването си преди спускане. Правим всичко това с надеждата, че можем да забележим проблема преди да е станал сериозен, или да успеем да се справим хладнокръвно с него, ако все пак възникне на дълбочина, макар че подобни инциденти винаги се случват неочаквано и в най-неподходящото време.

От списанието Advanced Diver Magazine са отишли още по-далеч, провеждайки серия от експерименти на различни дълбочини, за да разберат доколко се увеличава опасността на ситуацията с нарастване на дълбочината.

Тестът
Симулирахме четири различни варианта на повреда в екипировката на четири различни дълбочини и засякохме времето. За тестовете използвахме 11-литрова алуминиева бутилка напълнена до 200 бара.

1. Пробив в шланга за високо налягане. Монтирахме предварително срязан шланг на високото налягане на първата степен на регулатора. Отворихме крана на бутилката до край на зададената дълбочина. Засякохме времето, за което целия въздух (2265 литра с налягане 200 атм) напусна бутилката.

2. Пробив в шланга за ниско налягане. Монтирахме предварително срязан шланг на ниското налягане на първата степен. Отворихме крана на 11-литровата бутилка на зададената дълбочина. Засякохме времето, за което въздухът я напусна изцяло (2265 литра с налягане 200 атм).

3. Пробив в крана на бутилката. Предпазният клапан се измъква от крана на бутилката на зададената дълбочина. Засича се времето, за което въздухът напуска бутилката (2265 литра с налягане 200 атм).

4. Втората степен на регулатора е в режим на непрекъснато подаване на въздух (фри-флоу). На зададената дълбочина се натиска бутона за непрекъснато подаване на въздух и се засича времето, за което бутилката остава празна.

Резултатите показват, че при какъвто и да е пробив в регулатора, или в крана на бутилката (с изключение на шланга за високо налягане) за броени секунди ще настъпи катастрофална загуба на газ.

Практическо приложение на получената информация

В най-дясната колона на таблицата е показано колко литра газ ще се изгубят за 15 секунди (приблизителното време, нужно на водолаза да забележи проблема, да прецени как да действа, да затвори крана или да изключи повредения регулатор, ако има такава възможност). Разбира се има случаи (например при пробив в крана на бутилката или на о-ринга на гърловината на бутилката), когато да се предотврати пълната загуба на въздух е невъзможно. Най-доброто решение в подобна ситуация, е да съхраните максимално количество въздух, а конкретните действия ще зависят от конфигурацията на екипировката: сдвоени бутилки с изолиращ манифолд, независими сдвоени бутилки или отделни бутилки в конфигурация сайд-маунт. Но в който и да е случай, особено за техническите водолази, извършващи сложни гмуркания на големи дълбочини, приоритет остава наличието на добър партньор, умението за стиковка с него, правилната експлоатация на оборудването и редовното и́ сервизиране.
Важно!
Обърнете внимание, че в статията се говори за измерване с 11 литрова бутилка напълнена до 200 бара. При по-малко налягане в бутилката и времето за изпразване ще бъде по-кратко.

Също така се говори за самостоятелни технически водолази, имащи дублираща система за подаване на въздух. От там и съветите за затваряне на крана и т.н. За любителите водолази единственото правилно решение би било да прекратят гмуркането незабавно.
За равен брой!

Filter Digest  по материали от
www.advanceddivermagazine.com

[template id=”5751″]

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Previous post

Фобиите при водолазите

Next post

Нови технологии в дайв компютъра на Aqua Lung i750TC

Борис Григоров

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.