Robert Downey Jr
Posts

  • Съдията

    Смърт в семейството връща тарикат по право, т.е тарикат-адвокат (Р. Дауни) там, където времето е спряло на последния изяден

    11/01/2015 • Кино • Views: 2312