05 Jun 2015

Гигантска вагина във Версай – Аниш Капур предизвиква полемика

След като Пол Макарти постави гигантски анален вибратор в Париж, очевидно е време и за гигантската вагина на Аниш Капур да допълни еротичните  дерзания на съвременните художници. Той е последния от редицата автори, поканени да изложат свои нови творби във Версай, изключителният дворец построен от краля слънце Луи XIV, символизиращ края на

0