03 Nov 2016

Арката в Дахаб – само с маска

Ходили ли сте в Дахаб? Може би сте минавали арката на повече от 50 метра дълбочина. Ето още едно минаване. Без бутилки, стейджове и стрес. Маска, коланче с тежести и доброто GoPro. Вижте сами… Filter Digest от YouTube

0