17 May 2018

Горан Чолак –  “The Insanephibian”*. Едно интервю на Ина Димитрова – Калипсо

“The Insanephibian”*  (*Insane+Amphibian)   Горан е един от онези хора, които преминават през живота ти веднъж, по дадено стечение на обстоятелствата и оставят след себе си спомена за една широка усмивка. Той е учтив, не говори много, но дава усещането за позитивност – изключително противоречив според това, което споделя за

0