27 Jan 2016

Приказка за хонорара

„Имало едно време една жена без уста. Тя имала дупка на мястото за устата, но това не й пречело. Всеки път, когато искала да каже нещо, от дупката падала една дума, написана върху малко листче. Жената взимала думата, прочитала я внимателно и започвала да пише с дългите си пръсти върху

0