10 Mar 2017

Фобиите при водолазите

Фобия е патологичен, натрапчив, ирационален и силен страх към специфичен обект, определена дейност или специално обстоятелство; страх, който се разпознава от самия индивид като силен и безпричинен, но когато този страх се превърне в натрапчиво състояние и стане значим източник на разстройство, повлиявайки социалното функциониране, се приема за психично нарушение. Сърцето ви препуска

0