10 Oct 2015

СУ-34 (Fullback) – Тежката авиация в атака!

      Су-34 (НАТО означение: Fullback) е съвременен руски двуместен изтребител-бомбардировач, предназначен да замести остарелите Су-24М и Ту-22М3. Той е разработен като разновидност на Су-27 още през 80-те години на ХХ век, но прави първия си полет самолетът  през 1990 г. Оригиналното му обозначение е Су-27ИБ (ИБ:изтребител-бомбардировач),  но в последствие е ползвано

0