19 Oct 2015

Гмуркане с китове – едно невероятно преживяване

Ако един водолаз има желание да срещне кит в открито море, щастливият шанс е последното нещо, на което да разчита. Подготовката за подобна среща трябва да бъде добре обмислена, като се започне с предварителни изследвания и добре организирано водолазно сафари с водачи, които са запознати с миграционните трасета на китовете в района. Правилното

0