28 Oct 2016

ЕДНО РАЙСКО КЪТЧЕ НАРЕЧЕНО ЛА МАДАЛЕНА

Будилникът иззвъня. Виждайки „7:20“ изписано на дисплея, единственото ми желание беше да се обърна и да довърша блажения си сън, от който ме беше изтръгнал… все пак бях в почивка. Заспалото ми съзнание се опитваше да се сети защо го бях навил за толкова рано. След кратко опомняне, отговорът изплува

0