08 Nov 2016

Марк Селиджър: Не-тривиални портрети на тривиални… звезди.

Неговите фото-портрети приличат по-скоро на умели и ловки папарашки попадения, отколкото на статични постановки. Марк Селиджър (Mark Seliger), роден в 1959г., в Амарило (Тексас), израства с двама по-големи братя и малка сестра. През 1964г семейството му се мести в Хюстън. Още като ученик, Марк се увлича по фотографията, ползвайки банята

0