08 Jan 2016

80 метра под вода, 10 км от брега. Да изплуваш и оцелееш

По време на Втората световна война (ВСВ), Джон Хоутри Кейпс разказва, как е спасил 3-ма членове на екипажа от потънала подводница. За това му е даден Имперския медал за морска служба, въпреки съмненията относно неговите твърдения, съмнения които продължават дори и след смъртта му. Или по-точно до 1997 година, когато гърци

0