09 Nov 2016

Когато фотографа е склуптор, а моделите му са танцьори

Какво би се получило, ако склуптор реши да се преквалифицира като фотограф, а моделите му са професионални танцьори? Това вече се е случвало. Вадим Штейн (Vadim Stein) е склуптор, роден през 1967г в Киев, където завършва своето образование в областта на изкуството като скулптор и реставратор. От 1985г до 1992г

0