18 Jan 2017

Защитниците на небето в две световни войни

Понякога най-простото решение е най-доброто. Такъв е случаят при използването на баражни балони, както в Първата така и във Втората световна война. Подобни на цепелини балони са служили като противовъздушни оръжия срещу вражески самолети. Метални кабели ги придържат и стабилизират, а формата им можела да бъде коригирана, за да издържат на

0