21 Feb 2016

Аве, Цезаре! на Братя Коен

Докато гледам новата лента на Братя Коен, с която гръмко стъпват в новата година, не мога да не се запитам: „кой от вас си е чел лекциите по американско кино?“… ъъ.. не, не е това въпросът. Вероятно не всеки от драгите зрители в салона е имал лекции по американско кино.

0