20 May 2015

24 май – Света Пукница

  Неотдавна бях абитуриентка. Щом още държа във Фейсбука си снимки от заветната вечер и най-важното – харесвам се на тях, значи все пак не е минало чак толкова много време. Тъй като харчалъка и цялата какафония все още отекват в главата ми, ще драсна някой ред за абитЮрентИтИ. Като

3