Previous post

До границата на виреене

Next post

Уроците на живота: Сам в тълпата

Борис Григоров

Професия: Инструктор по превоз на опасни товари по въздух
Хобита: Водолазен спорт, кино, музика, книги...